Obiectivul general al proiectului este de a oferi atât elevilor de la specializarea educator-puericultor clasa a XI-a și mate-info, intensiv informatică clasa a X-a, șansa participării la un stagiu de pregătire european pentru a realiza un învăţământ de calitate și pentru a asigura formarea iniţială a viitoarei forţe de muncă.                     

    Totodată dorim asigurarea oportunităţilor de dezvoltare profesională a elevilor, în vederea dobândirii unor competenţe pentru care exista şanse mari de angajare precum şi pentru continuarea dezvoltării profesionale de-a lungul vieţii.

      Obiectivele specific ale proiectului vor fi următoarele:

     O1. Creşterea calităţii actului de formare profesională iniţială furnizat de institutia noastra de inavatmant, prin sporirea adaptabilității elevilor nostri la cerinţele actuale din domeniul pieței muncii, prin parteneriatul şcoală-instituţie europeană și încheierea a 3 noi parteneriate durabile cu firme din domeniul educației preșcolare și din industia IT

    O2. Dobândirea competenţelor si abilităţilor practice ale unui grup de 30 de elevi,in ceea ce priveste proiectarea,realizarea implementarea și evaluarea activităților de educație timpurie, folosirea aplicatiilor JAVA, printr-un plasament de invatare,în vederea asigurarii unei mai bune tranzitii de la şcoală la viaţa activă

  O3. Dezvoltarea competenţelor cheie ale celor 30 de elevi,cum ar fi cele sociale și civice digitale de comunicare în limbi străine,antreprenoriale si mai ales componenta ,,a învăța să înveți”, in vederea unei pregătiri solide a acestora pentru o societate bazată pe conceptul de educaţie permanentă.