Doritorii vor depune în perioada  10 – 20. 11. 2020 la secretariatul unității școlare dosarele de selecție urmînd ca în perioada  24 – 27. 11. 2020 să aibă loc selecția participanților conform graficului anexat.

Dosarele de selecție vor conține următoarele documente:

- scrisoare de intenție

- CV format Europass + documente doveditoare (diplome, premii, certificate obţinute);

- copie după cartea de identitate

- dovezi ale nivelului de formare atins (adeverinţă eliberată de secretariatul şcolii);

- recomandarea dirigintelui

- acordul scris al părintelui/susținătorului legalde participare la mobilitate(doar pentru elevii minori)-  formularul se găsește la secretariat

         Criterii de selecţie ale candidaţilor:

-elevi în clasa a XI-a, specializarea  educator-puericultor respectiv clasa a X-a, specializarea mate-info, intensiv informatică

- dosar de candidatură complet

-scrisoare de intenție de participare la mobilitate

-media generală peste 9 în anul şcolar anterior pentru educatori-puericultori respectiv 8  pentru mate-info, intensiv informatică

-media 10 la purtare în anul şcolar trecut, fara abateri disciplinare

-cunoaşterea limbii engleze la nivel european minim A2.